Total Pageviews

Sunday, 22 July 2018

CASE 504: PERIHEPATIC ABSCESS DUE TO FISHBONE, Dr PHAN THANH HẢI,Dr LÊ THỊ THANH THẢO, MEDIC MEDICAL CENTER, HCMC, VIETNAMWoman 43 yo with  epigastric pain  has been treated as gastritis.
Ultrasound detected near  falciform ligamentun of liver  one abscess  with  foreign body long 3 cm  look like  fishbone  ( US1, US 2, US 3  SWE shows  it is very hard, US video).

CT scan no CE shows this fishbone is in a perihepatic abscess (CT1). One month later  the second CT examination with CE:  CT 2  shows  this abscess is  pulling abdominal wall out like a  hourglass [CT 2,  CT 3  sagital view].
Emergency operation of this abscess retrieved pus with a fishbone.
1 comment :

Bs Le Thanh Liem said...

Hầu như Bs nào cũng có cùng thắc mắc là tại sao phát hiện Áp xe do xương cá trong ổ bụng ngày 19/05 mà đến 16/07 mới được mổ ?!

Nhưng theo em biết, đây là chuyện nhiều lần xảy ra trước đây. Các Bs ngoại khoa dựa vào bàn tay khám, xác định có dấu hiệu bụng ngoại khoa hay không. Nếu BN không đau nhiều khi Bs sờ ấn bụng, không có phản ứng thành bụng, họ có thể cho ra viện, dù cận lâm sàng thế nào?

Case 491 trên Web Medic là 1 điển hình tương tự : Bn Áp xe sau phúc mạc do Tăm gỗ di chuyển gần đến động mạch chủ bụng, có Siêu âm và CTxác định --> Chuyển BVBD --> Hôm sau cho ra viện. Bs GĐ đã chuyển Bn qua BV ĐHYD xử lý ngay (https://www.ultrasoundmedicvn.com/search?q=toothpick ).
Trước đây, em có 1 case Tăm xuyên Tá tràng và Túi mật, cũng như vậy.